OSP Piaski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Email Drukuj PDF

 

 

 

W dniu 28 marca 2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków  Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP dh Michał Pohl, witając przybyłe druhny i druhów, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz powitał przybyłych gości w osobach:

- Pana mł. bryg. Tomasza Banaszaka - Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu,

- Druha Wiesława Glapkę - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piaskach  zarazem Wójta Gminy Piaski,

- Druha st. bryg. w st. spocz. Zdzisława Zimnego - Honorowego Członka OSP w Piaskach,

- Pana Krzysztofa Deutscha - V-ce przewodniczącego Rady Powiatu w Gostyniu,

- Pana Stanisława - Glapkę Sołtysa Piasków,

- Druha Pawła Andrzejczaka - Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piaskach.

Następnie uczczono minutą ciszy zmarłego 24 lutego br. druha Romana Jakuszka Sekretarza Zarządu OSP Piaski, zarazem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP RP w Piaskach.

W dalszej części Walne Zebranie Członków po zatwierdzeniu porządku obrad, dokonało wyboru na przewodniczącego zebrania dh Michała Pohla, na protokolanta dh Piotra Nowaka, natomiast do składu komisji uchwał i wniosków wybrano druhów Zdzisława Niewrzędowskiego, Łukasza Brylla i druhnę Annę Szymczak.
W imieniu zarządu OSP sprawozdanie z działalności za rok 2014 w postaci pokazu multimedialnego złożył prezes Michał Pohl. Jednostka OSP w Piaskach liczy 49 członków czynnych, w tym 5 honorowych i 20 członków MDP chłopców i dziewczyn, którzy z własnej woli pomagają ludziom podczas zaistniałych zdarzeń niosących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. W 2014 roku strażacy z OSP Piaski wyjeżdżali do akcji ratowniczych 49 razy z tego 3 razy poza teren gminy Piaski. Jednostka brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych, w ćwiczeniach na obiektach. Strażacy doskonalili swoje umiejętności na licznych kursach szkoleniowych m.in. takich jak kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs szeregowych OSP, kurs ratownictwa technicznego i kurs obsługi sprzętu ochrony oddechowej. W zakresie spraw gospodarczych zapoznano obecnych z zakresem dokonanych zakupów sprzętu i urządzeń pożarniczych na wyposażenie OSP.
W kolejnych punktach zebrania sprawozdanie finansowe z działalności OSP przedstawił skarbnik dh Zygmunt Sarbinowski, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Waldemar Owczarski. Po złożeniu tych sprawozdań przedstawiony został plan działalności i plan finansowy na  2015 rok w którym znalazły się m.in:

- planowane zakupy sprzętu pożarniczego i umundurowania,

- branie udziału w kursach i podnoszeniu kwalifikacji,

- planowane prace remontowe i gospodarcze jednostki,

- udział w zawodach, pokazach i różnego rodzaju imprezach.

W trakcie obrad Zarząd OSP wyróżnił druhów Zbigniewa Szymczaka i Karola Twardowskiego pamiątkowymi statuetkami za wieloletnie pełnienie funkcji kierowców w jednostce OSP.

Walne zebranie w drodze głosowania udzielono jednogłośnie zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy z uznaniem odnosili się do działań Zarządu jednostki, a przede wszystkim dziękowali strażakom zaangażowanym bezpośrednio w akcje ratownicze za ich poświęcenie.

Foto z zebrania w galerii.