OSP Piaski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
OSP Piaski

Zebranie sprawozdawcze w OSP Piaski.

Email Drukuj PDF

W dniu 24 marca 2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków  Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP dh Michał Pohl, witając przybyłe druhny i druhów, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz powitał przybyłych gości w osobach:
- Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana,
- Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu Pana st. bryg. Krzysztofa Łoniewskiego,
- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piaskach  dh Wiesława Glapkę,
- W-ce przewodniczącego Rady Powiatu w Gostyniu Pana Krzysztofa Deutscha,
- Honorowego Członka OSP w Piaskach dh st. bryg. w st. spocz. Zdzisława Zimnego,
- Sołtysa Piasków Pana Stanisława Glapkę.
Następnie minutą ciszy uczono strażaków, którzy zmarli w ubiegłym roku. W imieniu zarządu OSP sprawozdanie z działalności za rok 2011 w postaci pokazu multimedialnego złożył prezes Michał Pohl. Jednostka OSP w Piaskach liczy 43 członków czynnych,
4 honorowych i 18 członków MDP chłopców i dziewczyn, którzy z własnej woli pomagają ludziom podczas zaistniałych zdarzeń niosących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.
W 2011 roku strażacy z OSP Piaski wyjeżdżali do akcji ratowniczych 42 razy z tego 1 poza teren gminy Piaski. Jednostka brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych,
w ćwiczeniach na obiektach. Strażacy doskonalili swoje umiejętności na licznych kursach szkoleniowych m.in. takich jak kurs kwalifikowanej pomocy medycznej, kurs kierowców
i konserwatorów oraz kurs naczelników.
W kolejnych punktach zebrania sprawozdanie finansowe z działalności OSP przedstawił skarbnik dh Zygmunt Sarbinowski, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Waldemar Owczarski. Po przedstawieniu tych sprawozdań Po sprawozdaniu prezesa został przedstawiony plan na  2012 rok w którym znalazły się:
- pozyskanie sprzętu pożarniczego,
- zakup umundurowania,
- branie udziału w kursach i podnoszeniu kwalifikacji,
- kontynuacja remontu domu strażaka,
- udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych.
W trakcie obrad Walne Zebranie sprawozdawcze na wniosek Zarządu OSP, nadało dwóm druhom: Stanisławowi Matuszakowi i Janowi Majchrzakowi godność Honorowych Członków OSP Piaski. Ponadto zarząd OSP wyróżnił dyplomami uznania druhów za największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczych: Pawlaczyk Grzegorz, Nawrocik Tomasz, Matuszak Paweł, Matuszak Ryszard, Bryll Łukasz, Leśny Marcin, Majchrzak Mariusz.
Walne zebranie w drodze głosowania udzielono zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy z uznaniem odnosili się do działań Zarządu jednostki, a przede wszystkim dziękowali strażakom zaangażowanym bezpośrednio w akcje ratownicze za ich poświęcenie.

 

Więcej…
 

STOP !!! WYPALANIU TRAW

Email Drukuj PDF

W Polsce od lat toczy się kampania prowadzona m.in. przez Państwowa Straż Pożarną oraz Dyrekcje Lasów Państwowych przeciwko prowadzeniu wymienionych praktyk wypalania traw, łąk itp. terenów. Pomimo to te negatywne zjawisko występuje a nawet przybiera na sile.

Pożary powstawały głównie na skutek:

·   Umyślnych podpaleń na gruntach leśnych lub w ich pobliżu,

·   Nieostrożności w posługiwaniu się ogniem otwartym,

·   Przerzutów ognia z palących się gruntów nieleśnych.

Więcej…
 

Pożar na poddaszu

Email Drukuj PDF

W dniu  21.03. 2012 r.  W Godurowie zastęp straży OSP Piaski i  KP PSP Gostyń gasiły pożar na poddaszu budynku mieszkalnego.

 


Strona 9 z 28